PLAN
REORGANIZACIJE

FINANSIRANJE
PROJEKATA

fondovima EU i finansijskih institucija

UPRAVLJANJE
POSLOVNIM PERFOMANSAMA

INVESTICIONO SAVETOVANJE I FINANSIRANJE PROJEKATA

UPRAVLJANJE
I RAZVOJ NEKRETNINA

ADVENTIS CORPORATE ADVISORY

Adventis Corporate Advisory d.o.o., Beograd je specijalizovan za usluge poslovnog i investicionog konsaltinga na teritoriji Srbije i regiona CEFTA.

Profil kompanije

Reference

Adventisov stručni tim je imao priliku da realizuje više projekata veće vrednosti i to akvizicije kapitala-imovine, reorganizacije odnosno restrukuiranja kompanija, kao i projektnog finansiranja.

Projekat u razvoju

Adventis Corporate Advisory u saradnji sa Adventis Real Estate Management uvodi projekat upravljanja i razvoja nekretnina na teritoriji Srbije.

Kontakt

Adresa: Beograd, Knez Mihailova 11-15/V, Beograd
Tel: +381 11 409 37 43
Mail kontakt: office@adventis.rs
deal donecreating valueadventis