Investiciono savetovanje

Usluge investicionog savetovanja namenjene su investitorima koji ulažu u kapital ili poslovnu imovinu i licima koja prodaju biznis ili traže poslovne partnere za proširenje poslovanja odnosno za razvoj.

Usluge koje pružamo obuhvataju:

  • Istraživanje tržišta;
  • Procena i analiza biznisa ili poslovne imovine;
  • Struktuiranje i upravljanje transakcijom (equity,imovinska,statusna);
  • Due diligence (poslovna, finansijska, pravna i organizaciona analiza);
  • Procena vrednosti kapitala i imovine;

Finansiranje projekata

Za potrebe finansiranja proizvodnih, infrastrukturnih i građevinskih projekata, Adventis obezbeđuje pristup dugoročnom finansiranju kroz kreditne ili grant izvore od strane fondova EU, međunarodnih finansijskih institucija, komercijalnih i investicionih banaka.

Ove usluge obuhvataju:

  • Izrada projektnih aplikacija za fondove EU i medjunarodne finansijske institucije;
  • Projektne studije;
  • Studije izvodljivosti;
  • Upravljanje projektima i monitoring;