Reorganizacija i restruktuiranje kompanija

Adventisov stručni tim pruža savetodavne usluge u postupku restruktuiranja poslovnih aktivnosti kompanija i statusne reorganizacije. Usluge koje pružamo obuhvataju:

  • Priprema, usvajanje i realizacija unapred pripremljenih planova reorganizacije;
  • Izrada i realizacija planova reorganizacije;
  • Izrada i implementacija programa restruktuiranja;

Upravljanje poslovnim perfomansama (Business Perfomance Management)

Adventis po upitu klijenta, pruža projektnu uslugu procene uspešnosti poslovnih operacija i upravljanja perfomansama. Po svakom konrektnom projektu formira se poseban multidisciplinarni tim koji u dogovoru sa klijentom postavlja i realizuje projektni zadatak poboljšanja poslovnih perfomansi.

Ova projektna usluga obuhvata:

  • Analiza strategije i implentacije plana poslovanja;
  • Analiza perfomansi i dosadašnjih rezultata (portfolio, operativni, finansijski, organizacioni);
  • Identifikacija ključnih perfomansi i faktora;
  • Organizaciona sistematizacija i planiranje;
  • Implementacija, izveštavanje i kontrola;